ανεπισήμως


ανεπισήμως
[анэписимос] επίρ. неофициально

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.